Rreth Nesh

Shoqata e Nefrologve të Kosovës është themeluar më 1 mars 2009. Në mbledhjen themeluse është zgjedh bordi i Shoqatës ku per kryetar është zgjedhur Prof Ymer Elezi (nefrolog), Shef i Repartit te Dializes pranë Klinikes së Nefrologjisë në Prishtinë. Ishte nevojë e kohës themelimi i kësaj shoqate duke pasur parasysh se lëmia e Nefrologjisë në Kosovë ishte shumë pak e njohur me një numer simbolik të Nefrologve. Gjithashtu është e njohur se Kosova është një vend me Nefropati endemike, është një vend me rritje të numrit te diabetikve si dhe

Më shumë

Lokacioni